Privacybeleid

Privacyverklaring Folker Tettero Gitaarlessen 

Folker Tettero verzorgt muzieklessen voor kinderen en volwassenen. 

Voor het uitvoeren van de kunst- en cultuureducatieve activiteiten in de meest brede zin van het woord is het nodig persoonsgegevens van verschillende betrokkenen te verzamelen en te verwerken. Ik draag zorg voor een correcte, veilige en transparante gegevensverwerking en volg daarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Welke persoonsgegevens ik verwerk en waarom ik dit doe leest u in deze Privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene) is een persoonsgegeven. Denk aan naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres van een computer, gegevens over activiteiten van bezoekers van websites.

Ik verwerk alleen persoonsgegevens die u zelf aan mij verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van formulieren of het bezoeken van de website van Folker Tettero. In de tabel onderaan deze Privacyverklaring vindt u een overzicht van de gegevens die ik vastleg.

De AVG maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Deze laatste hebben betrekking op gevoelige gegevens zoals bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid. Folker Tettero verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar krijgen binnen de AVG extra aandacht. Ik verwerk persoonsgegevens van kinderen alleen na toestemming van de ouders.

Folker Tettero neemt geen besluiten op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Waarom verwerk ik persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens verzamelen en verwerk ik voor de volgende doelen:

  • Uitvoeren van lessen en workshops
  • Verzenden van mails over (wijzigingen in) de activiteiten van Folker Tettero gitaarlessen aan leerlingen, klanten en/of opdrachtgevers;
  • Contact opnemen als dit noodzakelijk is om de activiteiten uit te kunnen voeren;
  • Opmaken van lesovereenkomsten en facturen;

Voor het verwerken van gegevens moet een passende grondslag zijn. Voor Folker Tettero gitaarlessen zijn drie gronden aan de orde:

  • uitvoering van de overeenkomst tussen Folker Tettero en de leerling/klant/opdrachtgever;
  • een wettelijke verplichting;
  • toestemming van betrokkene.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Ik  bewaar de persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we deze gebruiken. Het overzicht aan het eind van dit document geeft aan met welke reden ik persoonsgegevens verwerk en hoe lang ik de gegevens bewaar.

Zijn de persoonsgegevens veilig?

Ik neem passende maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Als zich onverwacht toch een incident voordoet, wordt direct opgetreden. Een datalek wordt gemeld aan de toezichthouder en zo nodig ook aan betrokkenen.

Worden persoonsgegevens met derden gedeeld?

De webite wordt beheerd door een externe partij. Voor het opslaan van gegevens maak ik gebruik van cloud-oplossingen.

Wat wordt verwerkt via de website, cookies of vergelijkbare technieken?

Een cookie is een klein informatiebestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op het apparaat waarmee u de website bezoekt. Folker Tettero gitaarlessen gebruikt functionele cookies op de websites. Deze zorgen ervoor dat de websites goed functioneren.

U kunt voorkomen dat cookies worden verwerkt door geen toestemming te geven dan wel de toestemming in te trekken. Intrekken van toestemming en verwijderen van historie doet u via de instellingen van de webbrowser op uw computer, tablet of smartphone.

Wat zijn uw rechten?

Als persoonsgegevens van u worden verwerkt, heeft u verschillende rechten. Toestemming die u heeft gegeven, kunt u te allen tijde intrekken. Ook heeft u recht op inzage, rectificatie en verwijdering (vergetelheid) mits hier geen wettelijke belemmeringen voor bestaan.

Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat u mij kunt vragen u uw gegevens toe te sturen in een leesbaar computerbestand.

Een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, gegevensoverdracht of het intrekken van uw toestemming kunt u sturen aan info@folkertettero.nl

Heeft u vragen?

Folker Tettero, gevestigd aan de Vollenhovenstraat 9, 2026XT te Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Vragen over deze Privacyverklaring kunt u via onderstaande contactgegevens stellen. Ook een datalek kunt u melden op onderstaande mailadres.

Contactgegevens:

Folker Tettero

Gitarist
Beoefening van podiumkunst
Studiebegeleiding, vorming en onderwijs

KVK 34331434
BTW-ID NL002040482B66

info@folkertettero.nl
folkertettero.nl

Overzicht verwerking persoonsgevens door Folker Tettero

Betrokkene Doel Persoonsgegevens Bewaartermijn
Leerling Activiteiten conform lesovereenkomsten Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres 7 jaar
  Verzenden mails/nieuwsbrieven e-mailadres Tot uitschrijving
  Facturering Naam, adres, woonplaats 7 jaar
Bezoeker website Functioneren website IP-adressen

 

Tot intrekken toestemming
  Facturering Naam, adres, woonplaats 7 jaar